Bez obzira na to koji auto vozite i da li on koristi dizel gorivo, benzin ili možda plin, vaš auto će imati svoj ispušni sustav. Njegova je glavna zadaća uklanjanje otpada i prljavštine koji nastaju prilikom sagorijevanja goriva, No, ispušni sustav ima još jednu važnu ulogu vezanu uz uklanjanje prljavštine, a nju preuzima katalizator, glavna tema našeg teksta.

Što je katalizator?

Automobilski katalizator je dio ispušnog sustava koji će se pobrinuti da se prljavština koju ispušni sustav uklanja što više neutralizira i što manje ispusti u zrak. Time se eliminiraju spojevi koji su štetni za naše zdravlje i za prirodu te smanjuje njihov utjecaj na okoliš. Zbog toga je vrlo bitan i smatra se odličnim ekološkim rješenjem.

Katalizator radi na procesima redukcije i oksidacije
Katalizator radi na procesima redukcije i oksidacije koji se događaju naizmjence

Automobilski katalizator kroz povijest

Prva pojava katalizatora dogodila se 1986. godine, a sedam godina kasnije oni su postali obavezna oprema svih automobila, kao posljedica uvođenja Euro normi. Stoga se auti bez katalizatora nisu više mogli prodavati na području EU, a s godinama su napredovali i izgledom i kvalitetom te postali sve bolji u svojoj funkciji – smanjivanju emisije loših plinova u zrak. 

Izgled katalizatora

Katalizator ima duguljasto kućište, izrađeno od metala, i većinom je cilindričnog oblika i toplinski je izoliran. Riječ je o ispušnoj cijevi koja se nalazi s prednje strane auta gdje sakuplja plinove koji se kasnije kroz drugu cijev provode prema ispuhu, već očišćeni i smanjene štetnosti.

Katalizator je izgrađen od više elemenata, od kojih je najvažniji katalitički aktivan sloj koji je zadužen za neutralizaciju štetnih plinova. 

Kako radi katalizator?

U katalizatoru je i prijenosnik, koji može biti izrađen od metala ili keramike, a koji se sastoji od više stotina kanalića koji pomažu u cirkulaciji plinova kako bi njihova obrada bila što učinkovitija. Između prijenosnika i katalitički aktivnog sloja nalazi se srednji sloj čija je zadaća štiti dobre uvjete obrade plinova.

Najskuplji i najbitniji dio katalizatora je katalitički aktivan sloj koji će aktivirati katalitičku reakciju plinova kroz koju će doći do njihove neutralizacije i smanjenja njihove štetnosti. On obavlja najvažniji zadatak koji opravdava njegovu cijenu.

Katalizator ima duguljasto kućište
Katalizator ima duguljasto kućište, izrađeno od metala, i većinom je cilindričnog oblika i toplinski je izoliran

Koji je princip rada? Katalizatori se razlikuju s obzirom na to o kojoj se vrsti automobila radi (benzinac ili dizel), pa se tako kod dizelaša ugrađuje oksidacijski katalizator, a kod benzinaca trostruki ili trosmjerni.

Ispušni plinovi automobila

Bez obzira o kojem je riječ, princip rada je vrlo sličan. Nakon što ispušni plinovi iz motora stignu do katalizatora u njemu će se početi odvijati katalitičke reakcije. Da bi se to moglo dogoditi on mora biti zagrijan na najmanje 300 C, a optimalno bi bilo da prijeđe i 400 C. Ovo je jedan od razloga zašto katalizatori imaju toplinsku izolaciju koja će im omogućiti višu temperaturu.

Katalizator radi na procesima redukcije (smanjenje otrovnih dušičnih monoksida) i oksidacije (smanjenje količine ugljičnog monoksida) koji se događaju naizmjence, a zbog njih je efikasnost katalizatora vrlo visoka, i iznad 90%.

Osim njih, za ispušni su sustav jako bitni i EGR ventili koji reduciraju količinu ugljikovog monoksida i DPF filteri koji dodatno saniraju štene tvari koje nastaju sagorijevanjem goriva kod dizel motora. 

Autodijelovi – vaš limeni ljubimac zaslužuje najbolje

Savjestan vozač je dobro upoznat s potrebama svog automobila i posvećen je održavanju njegove funkcionalnosti koliko god je to u njegovoj moći. U tome će mu svakako pomoći rezervni autodijelovi i velik izbor koji mu omogućuje da ih ne bira samo po funkcionalnosti već i po izgledu.

Redovno servisiranje i briga o automobilu utječu na smanjenje troškova održavanja jer autodijelovi o kojima se redovno brine imaju duži rok trajanja. Postoje i oni na koje vozač ne može utjecati, kao što su primjerice razni filteri ili diskovi koji se moraju češće mijenjati, no njihova je cijena i umjerenija.

Pažnja vozača kada se traže autodijelovi trebala bi biti prvotno usmjerena prema kvaliteti, a ne cijeni jer kvaliteta materijala je najvažnija, osobito jer utječe na sveukupno stanje i dobar rad automobila. Potrebno je sakupiti dovoljno informacija i potražiti željeni proizvod na više prodajnih mjesta jer im cijena može prilično varirati.

Auto dijelovi
Redovno servisiranje i briga o automobilu utječu na smanjenje troškova održavanja

Jedna od važnijih stvari na koju se morate orijentirati prilikom kupnje je sigurnost. Na tržištu se nalazi mnogo proizvođača autodijelova, a njihova je kvaliteta raznolika stoga su neki proizvodi manje sigurni i kraćeg roka trajanja od drugih. Kvalitetni autodijelovi su neophodni za sigurnost. Neka vam sigurnost u vožnji uvijek bude na prvom mjestu, a to se može postići kupnjom autodijelova čiji proizvođači poštuju zadane norme i vrše redovna testiranja svojih proizvoda.

By admin